Om Oss

– Det här är Cleaning Sthlm AB!

Städsam grundades år 2002 som enskild firma av Jadranka Karanovic. Sedan dess har hennes verksamhet växt både i tjänsteutbud och omfattning. Den 1 januari 2014 registrerades Städsam som aktiebolag under det nya namnet Cleaning Sthlm AB. Jadranka har en tydlig vision för sitt företag där personligt engagemang och noggrannhet alltid är och har varit i fokus. Hon tror också att god kommunikation är en förutsättning för gott samarbete, som i sin tur leder till fullständig tillfredsställelse hos våra kunder.

Den policy som ligger till grund för Cleaning Sthlm AB’s högkvalitativa arbete kan kort presentas enligt följande:

  • Kundnöjdhet. Vi åtar oss endast uppdrag där vi vet att arbetet kan utföras enligt överenskomna miljö- och kvalitetskrav.
  • Effektivitet. Korta informations- och beslutsvägar mellan företag och kund leder till effektivitet.
  • Miljömedvetenhet. Vi arbetar alltid efter miljöanpassade lösningar, vilket är viktigt både för anställdas och kunders välmående.

Cleaning Sthlm AB arbetar brett inom företags- och fastighetsstädning med bland annat kontorsstädning, fönsterputs och byggstädning i Stockholm.

Vi tillämpar en kvalitetsgaranti som innebär att om missnöje kring våra tjänster skulle uppstå så åtgärdas det alltid omedelbart.